ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
20
18
38
2
ป.1
11
11
22
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
13
12
25
1
รวมประถม
58
58
116
6
ม.1
2
8
10
1
ม.2
7
4
11
1
ม.3
6
5
11
1
รวมมัธยมต้น
15
17
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
93
186
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...