ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
7
11
18
1
รวม อบ.
12
18
30
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
56
52
108
6
ม.1
10
8
18
1
ม.2
0
7
7
1
ม.3
8
3
11
1
รวมมัธยมต้น
18
18
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
88
174
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...