ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
13
31
1
อบ.3
21
14
35
1
รวม อบ.
39
27
66
2
ป.1
19
11
30
1
ป.2
11
16
27
1
ป.3
15
14
29
1
ป.4
12
15
27
1
ป.5
25
13
38
1
ป.6
14
17
31
1
รวมประถม
96
86
182
6
ม.1
23
17
40
1
ม.2
15
13
28
1
ม.3
23
11
34
1
รวมมัธยมต้น
61
41
102
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
196
154
350
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...