ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาตะกุด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
8
18
1
อบ.2
13
16
29
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
31
32
63
3
ป.1
4
14
18
1
ป.2
16
15
31
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
16
16
32
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
14
11
25
1
รวมประถม
73
77
150
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
109
213
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...