ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
4
10
1
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
12
2
14
1
รวม อบ.
30
13
43
3
ป.1
10
7
17
1
ป.2
17
14
31
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
8
13
21
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
18
5
23
1
รวมประถม
71
62
133
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
75
176
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...