ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
9
17
1
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
26
21
47
3
ป.1
13
2
15
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
18
14
32
1
ป.4
8
13
21
1
ป.5
8
13
21
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
68
61
129
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
82
176
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...