ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปู่จ้าว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
1
3
4
1
รวม อบ.
7
9
16
3
ป.1
8
1
9
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
0
3
3
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
24
26
50
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
35
66
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...