ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากตก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
14
19
33
2
ป.1
7
10
17
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
12
6
18
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
61
52
113
6
ม.1
10
7
17
1
ม.2
10
9
19
1
ม.3
13
9
22
1
รวมมัธยมต้น
33
25
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
96
204
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...