ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังเหว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
2
8
1
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
11
6
17
3
ป.1
2
8
10
1
ป.2
3
1
4
1
ป.3
5
1
6
1
ป.4
0
1
1
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
3
1
4
1
รวมประถม
16
17
33
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
23
50
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...