ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเฉลียง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
4
1
5
1
ป.4
6
10
16
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
42
40
82
6
ม.1
3
3
6
1
ม.2
6
7
13
1
ม.3
5
7
12
1
รวมมัธยมต้น
14
17
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
68
135
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...