ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวโตก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
2
9
1
อบ.2
8
2
10
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
21
7
28
3
ป.1
4
10
14
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
38
38
76
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
45
104
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...