ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
11
26
1
อบ.3
24
9
33
1
รวม อบ.
39
20
59
2
ป.1
40
17
57
2
ป.2
40
33
73
2
ป.3
32
29
61
2
ป.4
30
21
51
2
ป.5
25
21
46
2
ป.6
39
30
69
2
รวมประถม
206
151
357
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
245
171
416
14
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...