ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
7
29
1
อบ.3
22
10
32
1
รวม อบ.
44
17
61
2
ป.1
36
31
67
2
ป.2
27
29
56
2
ป.3
28
24
52
2
ป.4
25
22
47
2
ป.5
37
30
67
2
ป.6
35
23
58
2
รวมประถม
188
159
347
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
232
176
408
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...