ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
11
30
1
อบ.3
19
17
36
1
รวม อบ.
38
28
66
2
ป.1
24
30
54
2
ป.2
36
23
59
2
ป.3
22
22
44
2
ป.4
39
29
68
2
ป.5
34
23
57
2
ป.6
41
33
74
2
รวมประถม
196
160
356
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
234
188
422
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...