ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้าน กม.30 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
3
14
1
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
27
18
45
3
ป.1
7
12
19
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
13
6
19
1
ป.6
11
2
13
1
รวมประถม
56
41
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
59
142
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...