ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อไทย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
9
17
1
อบ.2
17
15
32
1
อบ.3
20
13
33
1
รวม อบ.
45
37
82
3
ป.1
20
20
40
1
ป.2
11
17
28
1
ป.3
16
15
31
1
ป.4
13
17
30
1
ป.5
14
20
34
1
ป.6
18
18
36
1
รวมประถม
92
107
199
6
ม.1
33
17
50
2
ม.2
23
24
47
2
ม.3
25
35
60
2
รวมมัธยมต้น
81
76
157
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
218
220
438
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...