ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตีบใต้ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
13
8
21
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
29
24
53
3
ป.1
7
14
21
1
ป.2
11
18
29
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
14
3
17
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
55
63
118
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
87
171
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...