ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตีบใต้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
15
8
23
1
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
6
13
19
1
รวม อบ.
32
29
61
3
ป.1
12
18
30
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
13
3
16
1
ป.4
6
11
17
1
ป.5
11
10
21
1
ป.6
15
8
23
1
รวมประถม
63
57
120
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
86
181
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...