ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตะกุดงาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
1
5
1
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
15
8
23
3
ป.1
3
5
8
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
36
35
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
43
94
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...