ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาวังแหน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
8
3
11
2
ป.1
2
5
7
1
ป.2
9
2
11
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
9
2
11
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
34
22
56
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
25
67
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...