ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
7
9
1
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
3
9
12
1
รวม อบ.
10
23
33
3
ป.1
6
5
11
1
ป.2
6
11
17
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
6
11
17
1
ป.5
8
1
9
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
43
45
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
68
121
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...