ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
3
10
13
1
รวม อบ.
8
16
24
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
14
4
18
1
ป.5
5
13
18
1
ป.6
12
6
18
1
รวมประถม
59
46
105
6
ม.1
8
12
20
1
ม.2
5
9
14
1
ม.3
7
9
16
1
รวมมัธยมต้น
20
30
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
92
179
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...