ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
12
12
24
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
14
4
18
1
ป.4
6
13
19
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
8
13
21
1
รวมประถม
60
53
113
6
ม.1
6
10
16
1
ม.2
5
9
14
1
ม.3
7
12
19
1
รวมมัธยมต้น
18
31
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
96
186
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...