ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองยาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
6
13
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
15
16
31
3
ป.1
8
1
9
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
45
31
76
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
47
107
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...