ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
13
25
1
อบ.3
15
7
22
1
รวม อบ.
27
20
47
2
ป.1
11
20
31
1
ป.2
28
21
49
2
ป.3
23
17
40
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
15
12
27
1
ป.6
16
14
30
1
รวมประถม
103
92
195
7
ม.1
9
5
14
1
ม.2
10
14
24
1
ม.3
17
16
33
1
รวมมัธยมต้น
36
35
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
166
147
313
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...