ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
7
22
1
อบ.3
11
23
34
2
รวม อบ.
26
30
56
3
ป.1
26
19
45
2
ป.2
26
16
42
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
15
12
27
1
ป.5
16
12
28
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
101
73
174
7
ม.1
12
14
26
1
ม.2
20
18
38
1
ม.3
17
4
21
1
รวมมัธยมต้น
49
36
85
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
176
139
315
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...