ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังท่าดี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
14
15
29
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
8
12
20
1
ป.3
10
14
24
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
14
6
20
1
รวมประถม
63
55
118
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
70
147
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...