ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกลาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
15
34
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
28
25
53
2
ป.1
17
9
26
1
ป.2
15
21
36
1
ป.3
17
15
32
2
ป.4
16
11
27
1
ป.5
19
25
44
2
ป.6
16
19
35
1
รวมประถม
100
100
200
8
ม.1
27
4
31
1
ม.2
36
13
49
2
ม.3
18
20
38
1
รวมมัธยมต้น
81
37
118
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
209
162
371
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...