ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกลาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
12
22
1
อบ.3
15
9
24
1
รวม อบ.
25
21
46
2
ป.1
16
22
38
1
ป.2
16
15
31
1
ป.3
14
12
26
2
ป.4
21
24
45
2
ป.5
16
18
34
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
95
102
197
8
ม.1
35
13
48
1
ม.2
20
20
40
2
ม.3
21
18
39
1
รวมมัธยมต้น
76
51
127
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
196
174
370
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...