ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
10
8
18
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
11
2
13
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
37
31
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
39
86
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...