ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
24
19
43
3
ป.1
6
8
14
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
8
16
24
1
ป.4
16
9
25
1
ป.5
17
7
24
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
63
60
123
6
ม.1
8
12
20
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
7
11
18
1
รวมมัธยมต้น
24
29
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
108
219
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...