ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
4
11
1
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
22
18
40
3
ป.1
8
7
15
1
ป.2
9
15
24
1
ป.3
18
9
27
1
ป.4
14
8
22
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
6
12
18
1
รวมประถม
60
59
119
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
8
13
21
1
ม.3
7
7
14
1
รวมมัธยมต้น
23
26
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
103
208
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...