ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าด้วง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
18
26
1
อบ.3
15
14
29
1
รวม อบ.
23
32
55
2
ป.1
24
21
45
2
ป.2
27
20
47
2
ป.3
21
17
38
2
ป.4
15
20
35
1
ป.5
14
19
33
1
ป.6
19
15
34
1
รวมประถม
120
112
232
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
143
144
287
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...