ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยตลาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
5
6
1
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
3
0
3
1
รวม อบ.
6
6
12
3
ป.1
0
3
3
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
0
3
3
1
ป.6
2
7
9
1
รวมประถม
12
20
32
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
18
26
44
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...