ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินมะค่า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
13
12
25
3
ป.1
3
2
5
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
0
2
2
1
ป.6
2
6
8
1
รวมประถม
20
22
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
34
67
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...