ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
14
18
32
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
13
12
25
1
ป.6
13
2
15
1
รวมประถม
57
45
102
6
ม.1
27
11
38
1
ม.2
14
14
28
1
ม.3
19
10
29
1
รวมมัธยมต้น
60
35
95
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
98
229
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...