ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองกะโบน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
11
6
17
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
1
3
4
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
21
36
57
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
42
74
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...