ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
0
2
1
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
11
4
15
3
ป.1
3
0
3
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
2
7
9
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
18
17
35
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
21
50
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...