ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเพชรละคร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
6
16
1
อบ.2
4
12
16
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
25
28
53
3
ป.1
17
13
30
1
ป.2
13
11
24
1
ป.3
15
12
27
1
ป.4
13
17
30
1
ป.5
12
15
27
1
ป.6
20
25
45
2
รวมประถม
90
93
183
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
121
236
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...