ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเพชรละคร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
4
7
1
อบ.2
12
5
17
1
อบ.3
6
13
19
1
รวม อบ.
21
22
43
3
ป.1
13
13
26
1
ป.2
19
15
34
1
ป.3
15
10
25
1
ป.4
17
13
30
1
ป.5
12
14
26
1
ป.6
11
13
24
1
รวมประถม
87
78
165
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
100
208
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...