ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
12
12
24
2
ป.1
8
14
22
1
ป.2
27
16
43
1
ป.3
19
21
40
1
ป.4
19
17
36
1
ป.5
16
19
35
1
ป.6
15
19
34
1
รวมประถม
104
106
210
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
118
234
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...