ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
8
9
17
2
ป.1
27
17
44
1
ป.2
22
19
41
1
ป.3
18
16
34
1
ป.4
15
19
34
1
ป.5
13
20
33
1
ป.6
16
15
31
1
รวมประถม
111
106
217
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
115
234
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...