ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินคนธา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
10
11
21
1
รวม อบ.
18
20
38
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
10
16
26
1
ป.3
14
3
17
1
ป.4
24
17
41
1
ป.5
19
14
33
1
ป.6
18
10
28
1
รวมประถม
92
67
159
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
87
197
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...