ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
16
28
1
อบ.2
20
11
31
2
อบ.3
16
17
33
2
รวม อบ.
48
44
92
5
ป.1
20
22
42
2
ป.2
28
23
51
2
ป.3
36
28
64
2
ป.4
37
12
49
2
ป.5
22
25
47
2
ป.6
27
22
49
2
รวมประถม
170
132
302
12
ม.1
23
18
41
2
ม.2
30
24
54
2
ม.3
19
30
49
2
รวมมัธยมต้น
72
72
144
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
290
248
538
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...