ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
5
6
11
3
ป.1
4
8
12
1
ป.2
13
8
21
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
36
30
66
6
ม.1
3
5
8
1
ม.2
3
3
6
1
ม.3
4
0
4
1
รวมมัธยมต้น
10
8
18
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
44
95
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...