ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
2
7
9
1
รวม อบ.
4
10
14
3
ป.1
11
7
18
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
30
27
57
6
ม.1
3
3
6
1
ม.2
5
1
6
1
ม.3
1
1
2
1
รวมมัธยมต้น
9
5
14
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
42
85
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...