ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแจง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
11
10
21
2
ป.1
7
2
9
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
39
25
64
6
ม.1
9
9
18
1
ม.2
12
6
18
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
29
21
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
56
135
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...