ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
1
4
5
1
รวม อบ.
11
16
27
3
ป.1
8
5
13
1
ป.2
2
6
8
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
10
13
23
1
รวมประถม
42
43
85
6
ม.1
5
6
11
1
ม.2
5
9
14
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
16
21
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
80
149
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...