ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
7
10
17
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
15
20
35
3
ป.1
1
4
5
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
38
34
72
6
ม.1
9
14
23
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
5
7
12
1
รวมมัธยมต้น
21
26
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
80
154
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...