ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
8
2
10
1
รวม อบ.
16
14
30
3
ป.1
6
3
9
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
3
1
4
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
12
5
17
1
ป.6
2
5
7
1
รวมประถม
31
20
51
6
ม.1
5
4
9
1
ม.2
5
4
9
1
ม.3
11
0
11
1
รวมมัธยมต้น
21
8
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
42
110
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...