ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
11
15
26
3
ป.1
8
2
10
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
3
1
4
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
12
5
17
1
รวมประถม
37
18
55
6
ม.1
5
5
10
1
ม.2
5
4
9
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
15
13
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
46
109
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...