ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านราหุล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
15
22
1
อบ.3
10
12
22
1
รวม อบ.
17
27
44
2
ป.1
21
12
33
1
ป.2
11
23
34
1
ป.3
17
10
27
1
ป.4
8
12
20
1
ป.5
19
7
26
1
ป.6
16
12
28
1
รวมประถม
92
76
168
6
ม.1
20
13
33
1
ม.2
15
15
30
1
ม.3
15
11
26
1
รวมมัธยมต้น
50
39
89
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
159
142
301
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...