ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านราหุล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
20
11
31
1
รวม อบ.
29
22
51
2
ป.1
10
21
31
1
ป.2
16
10
26
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
16
9
25
1
ป.5
16
13
29
1
ป.6
18
15
33
1
รวมประถม
84
78
162
6
ม.1
16
16
32
1
ม.2
16
11
27
1
ม.3
14
11
25
1
รวมมัธยมต้น
46
38
84
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
159
138
297
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...