ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศรีมงคล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
8
11
1
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
1
9
10
1
รวม อบ.
13
26
39
3
ป.1
7
5
12
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
11
18
29
1
ป.4
12
14
26
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
21
15
36
1
รวมประถม
73
69
142
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
95
181
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...