ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
15
32
1
อบ.3
9
12
21
1
รวม อบ.
26
27
53
2
ป.1
13
9
22
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
3
10
13
1
ป.4
16
14
30
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
19
11
30
1
รวมประถม
69
64
133
6
ม.1
15
10
25
1
ม.2
8
10
18
1
ม.3
10
14
24
1
รวมมัธยมต้น
33
34
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
128
125
253
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...