ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทราย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
9
3
12
1
รวม อบ.
18
10
28
2
ป.1
8
10
18
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
5
1
6
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
41
31
72
6
ม.1
4
2
6
1
ม.2
3
2
5
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
12
9
21
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
50
121
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...