ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
5
8
1
อบ.2
11
11
22
1
อบ.3
14
7
21
1
รวม อบ.
28
23
51
3
ป.1
6
16
22
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
18
11
29
1
ป.4
7
13
20
1
ป.5
10
13
23
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
59
71
130
6
ม.1
8
11
19
1
ม.2
10
6
16
1
ม.3
12
9
21
1
รวมมัธยมต้น
30
26
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
120
237
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...