ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซับบอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
6
7
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
12
13
25
3
ป.1
8
10
18
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
50
45
95
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
58
120
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...