ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
6
0
6
1
รวม อบ.
7
2
9
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
1
5
6
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
4
1
5
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
25
21
46
6
ม.1
10
6
16
1
ม.2
3
6
9
1
ม.3
9
4
13
1
รวมมัธยมต้น
22
16
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
39
93
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...