ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังไลย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
11
14
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
6
14
20
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
11
4
15
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
29
17
46
6
ม.1
11
1
12
1
ม.2
4
6
10
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
20
11
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
42
97
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...