ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพญาวัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
15
7
22
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
30
23
53
3
ป.1
8
13
21
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
12
15
27
1
ป.4
16
12
28
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
67
67
134
6
ม.1
11
6
17
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
9
8
17
1
รวมมัธยมต้น
29
20
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
110
236
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...