ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพญาวัง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
16
6
22
1
รวม อบ.
27
16
43
3
ป.1
9
9
18
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
11
15
26
1
ป.5
15
11
26
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
61
63
124
6
ม.1
11
10
21
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
7
5
12
1
รวมมัธยมต้น
27
21
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
100
215
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...