ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซับสามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
0
5
5
1
รวม อบ.
7
9
16
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
29
21
50
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
30
66
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...