ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
8
22
1
อบ.3
14
19
33
1
รวม อบ.
28
27
55
2
ป.1
16
11
27
1
ป.2
19
12
31
1
ป.3
13
12
25
1
ป.4
17
11
28
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
83
63
146
6
ม.1
13
6
19
1
ม.2
14
14
28
1
ม.3
10
12
22
1
รวมมัธยมต้น
37
32
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
148
122
270
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...