ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
203
148
351
12
ม.2
197
193
390
12
ม.3
191
143
334
12
รวมมัธยมต้น
591
484
1,075
36
ม.4
153
263
416
14
ม.5
173
216
389
14
ม.6
186
269
455
14
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
512
748
1,260
42
รวมทั้งหมด
1,103
1,232
2,335
78
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...