ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
214
332
546
14
ม.2
212
336
548
13
ม.3
215
339
554
12
รวมมัธยมต้น
641
1,007
1,648
39
ม.4
110
300
410
10
ม.5
120
277
397
10
ม.6
99
240
339
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
329
817
1,146
30
รวมทั้งหมด
970
1,824
2,794
69
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...